بلاگ / بایگانی نویسنده «مدیر»

تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی به دلیل حجم زیاد مواد آلاینده شیمیایی و آلی و نمک موجود در آنها و همچنین مصرف بالا آب در این صنعت اهمیت زیادی دارد. تامین آب مورد نیاز در حال حاضر با توجه به خشکسالی های اخیر و بخشنامه های وزارت نیرو برای صنایع، چالش محسوب می شود. این شتابدهنده با کمک یکی از فناور های زبردست خود موفق شده اند که با فناوری ZLD (Zero-liquid discharge) و با فرآیند تبخیر ضمن تصفیه کامل فاضلاب های نساجی و رنگرزی ها، آب را به چرخه تولید برگردانند و ضمن محافظت از محیط زیست بحران تامین آب را در صنایع نساجی …

ادامه مطلب

شرکت دانش بنیان نانو حباب انرژی با همکاری شتابدهنده ایتوک آفرینان فناوری با نصب دستگاه نانو کلر موفق به کاهش حداقل ۳۰ درصد مصرف کلر جهت گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب تاکستان شده است. این سیستم با توجه به ویژگی های نانو کلر و با افزایش راندمان و یکنواختی بخش کلر اولین بار در جهان ساخته شده که موفقیت چشمگیری به حساب می آید.با توجه به محاسبات اقتصادی مشخص گردید با ۳۰ درصد کاهش آب ژاول و به تبع آن کاهش هزینه های بهره برداری، هزینه تهیه یک دستگاه نانو کلر برای گندزدایی پساب تصفیه خانه های فاضلاب، کمتر از ۳ سال جبران خواهد شد.

ادامه مطلب

مدیرعامل شرکت دانش بنیان ایتوک آفرینان فناوری ، جناب آقای مرتضی گلابچی جهت شرکت در کلاسهای آشنایی با فناوری های نوین کشور ژاپن در صنعت آب و بازدید از برخی شتابدهنده ها و سایت های فناوری ژاپن در مارس ۲۰۲۴ به این کشور سفر نموده اند.

ادامه مطلب