مدیرعامل شرکت دانش بنیان ایتوک آفرینان فناوری ، جناب آقای مرتضی گلابچی جهت شرکت در کلاسهای آشنایی با فناوری های نوین کشور ژاپن در صنعت آب و بازدید از برخی شتابدهنده ها و سایت های فناوری ژاپن در مارس ۲۰۲۴ به این کشور سفر نموده اند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.