رد کردن لینک ها

توسعه بازار

شرکت ایتوک آفرینان فناوری در راستای ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان داخلی، نوآوران و صاحبان صنایع و ایجاد فضای رقابت و توسعه نوآوری در صنعت آب و فاضلاب ،پساب و محیط زیست اقدام نموده است

به گفتگو بپیوندید